Reseberättelse: Lantbruksresa till Bayern, Tyskland

Ett 30-tal medlemmar från Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har varit på studieresa i Bayern, Tyskland. Oktoberfest, biogas, bryggerier och köttproduktion i olika former var några av punkterna i programmet. Läs VD Mikael Kivijärvis reseberättelse.

Hemkommen från ett Bayern som bjöd på spännande studiebesök i ett fantastiskt vackert landskap. För att vara i ett område som har 1100 mm nederbörd/år fick vi även uppleva soliga varma dagar.

Några korta personliga reflektioner från våra gårdsbesök;

Generationsskiften.
På de gårdar som vi besökte var två till tre generationer engagerade. Man hade genomfört generationsskiftet vid 55 års ålder vilket innebar att de nya brukarna kom in i verksamheten i relativt unga år, när man har kraft och engagemang att förändra. Den äldre generationen fanns kvar och jobbade på gården men ägandet och utvecklingen överläts till den yngre generationen. Företagen jobbade också aktivt på att utveckla verksamheten genom produktutveckling och investeringar för att stärka företagets ekonomi så att fler ska ha möjlighet att vara engagerade i gården.

Lantbruk.
Det genomgående intrycket var hur rent och snyggt det var på gårdarna. Hårdgjorda ytor som går att hålla snyggt var vanliga, framförallt där man hade gårdsbutiker. Gården var uppiffad för besökande kunder. Markpriserna varierade men ligger i klass med Skåne 350 000:-/ha och arrendena runt 7000:-/ha.

1000/1000/1000.
Den största gården vi besökte hade 1000 mjölkkor, 1000 ungdjur samt sålde 1000 kw energi ut på nätet (biogas och solceller). Ägaren hade börjat med 24 kor i mitten av 1960-talet, resan till dagens besättning har givit många erfarenheter. Ett mycket effektivt nyttjande av mark möjliggjorde denna anläggning men nu satte utrymmet stopp för fortsatt expansion. Produktionskostnaden var 24 cent/liter och nuvarande betalning ligger på 35 cent. Produktionen var 9,5 miljoner liter/år.

Vallen skördades 5-6 gånger per år vilket gjorde att all vall såg ut som nyklippta gräsmattor. Vallen kompletterades med majsensilage som odlades på gården med en avkastning på 45 ton/ha. Gården hade också biogas och solceller på alla tak.

Totalt sett är livsmedelsproduktionen hög i Tyskland. För basprodukter ligger man klart över 100% i självförsörjningsgrad att jämföra med Sveriges under 50%.

Biogas.
Förutsättningarna för att producera förnybar energi är goda. Vid investering får man ett fast pris som gäller under 20 år. Detta gör det möjligt att investera i lokal energiproduktion. Biogas var populärt och förutom ström användes värmen i lokala fjärrvärmenät. Ström tillsammans med värme gav 37 cent cent/kwh. En gård som besöktes levererade ström för 600 Sek /timme året runt vilket gjorde ägaren på riktigt gott humör när biogas kom på tal.

Lönsamheten möjliggjorde snabba avskrivningar, en av de besökta anläggningarna skrevs av på 5 år. Många av anläggningarna kompletterade gödseln med vall och/eller majs vilket gjorde att vissa områden var rena majsåkrar utan egentlig djurproduktion. Inte helt oproblematiskt och upphov till en del kritik. Tillsammans med solceller var energin en mycket lönsam affär för gårdarna.

Banker.
Trots, som vi bedömde, god lönsamhet hos företagen ställde bankerna höga krav vid investeringar. Förutom säkerhet i byggnader och mark så var den egna insatsen 60% av investeringen.

Diversifiering.
Flera av företagen jobbade med produktutveckling både i form av nya produkter men även med nya tjänster. Resultatet var att man ofta hade flera ben att stå på. Företaget som kanske drivit detta längst var ”hotellet” Berghof Babel in Wald där jordbruket hade utvecklats till hotellverksamhet, eget mejeri och restaurang som vidareförädlade gårdens varor. Eftersom vi var i Tyskland hade man givetvis också ett eget mikrobryggeri på gården. Imponerande var också hur snyggt det var på gården, 30 meter från hotellobbyn fanns ladugård med 70 kor och stall för 10 hästar och grisar. Allt rent och snyggt!

Bilder från resan

Oktoberfest i München. En tre veckors kavalkad med 6,3 miljoner besök. Här finns något för alla, men framförallt finns alla större öltillverkare på plats.

Kalkoner, och som i detta fall ekologiska kalkoner har en liten marknad i Tyskland. Denna gård jobbade med ekologiska kalkoner som skall ha möjligheter att gå ute. Kalkonerna slaktas på ett litet eget slakteri, där man vidareförädlar ca 15% av produktionen vilket ger en bra utväxling. I dagsläget har man ett 40-tal produkter. Det man inte kan slakta själv går till ett regionalt större slakteri. Man har utökat med ett nytt stall där det blev billigare att bygga ett eget vindkraftverk jämfört med att låta elbolaget dra ledningar och ansluta!

Energifrågor står högt i kurs. Vid en investering kan man teckna 20-åriga leveransavtal som tillsammans med övriga stöd kan ge ca 35 cent, vilket är betydligt över det elpris som man betalar som kund. Vi såg många biogasanläggningar som förutom el även producerade värme för lokala fjärrvärmenät. Stora solcellsanläggningar fanns både på tak men även stående på marken.

Vin var inte någon stor produkt i det område vi besökte. Den vingård som besöktes hade 24 ha vindruvor i raka rader. Vinrankorna kräver mycket skötsel hela året. Plockningen, som görs för hand, är bara ett av många moment som krävs för att producera vin. Vingården hade 11 miljoner människor inom 1 timmes radie med bil. Trots detta var arbetet med marknadsföring och försäljning helt avgörande för att lyckas. Om man inte syns finns man inte. På gården som var generationsskiftad drev de tre bröderna förutom vinodling även köttproduktion, genomförde egna event och fanns på lokala marknader med helgrillad oxe! Gården hade givetvis också biogas med god lönsamhet. Vintillverkning är inte så romantisk som kan tro. Rostfritt, digitala termometrar och kylda tankar för att hålla rätt temperatur på jäsningen var standard.

1000 kor och 1000 ungdjur kräver foder. Gigantiska 7-10 meter höga ensilagelimpor av majs packades med caterpillrar.

Enkla byggnader för korna med öppna väggar som går att stänga vintertid då det kan blir kallt och snö. Någon betesdrift får dock korna inte uppleva.

Det fanns gårdar som hade betesdrift. Dessa ungdjur hade just kommit hem från sommarbetet uppe på alpängarna. Samtliga kor hade skällor av större slaget. Det lät som ett större klockspel när korna betade sig förbi hotellrummet!

Man måste äta, även på en studieresa. Rejäl husmanskost i form av gårdens kokta fläsk, gristunga, blod- och leverkorv samt surkål och potatis. Tillsammans med gårdens egen öl blir det en måltid för gudar.

Neuschwanstein. En otrolig byggnad på en otrolig plats. Värt ett besök om man har vägarna förbi. Med tanke på hur många besökare som kommer varje dag tror jag nog att detta långsiktigt var en god investering, men tror knappast att dåtidens skattebetalare hade samma uppfattning. Slottet byggdes av Ludvig II men han hann aldrig uppleva det färdig då ha omkom under mystiska omständigheter.

Mikael Kivijärvi, vd
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.