Hushållningssällskapet Jönköping Lantbruk

Det roliga men också lite svåra betessläppet

 

Dags för betessläpp! Nu kommer det roliga men också det lite svåra – betessläppet. Frågan ställs årligen, när kan jag släppa ut mina djur?

Här kommer några korta tips vad du ska tänka på:

  • Planera betessäsongen – oavsett betesteknik bör du se till att vara runt en första omgång på alla skiften så inte betet på de sista skiftena är förvuxet. Beräkna avkastning och hur mycket djur skiftet håller för.
  • Tillväxten på betena är teoretiskt dubbelt så hög på försommaren som mot sensommaren – planera för detta. Fundera på om något går att skörda istället?
  • Släpp djuren tidigt men tänk igenom vilka effekter detta kan medföra. Ett för tidigt släpp kan påverka tillväxten av betet senare på året genom skador på rötterna. Så försök att nå minst en handhöjd högt bete, försök att göra snabba avbetningar tidigt på säsongen, flytta djuren som senast när beteshöjden är som lägst 4 cm för att minimera skador på rötterna och sämre tillväxt av betet framöver.
  • Planera in drivgator mellan betena så att förflyttning mellan skiftena kan göras smidigt och effektivt
  • Planera in vattnet och stängsla bort surhål och ansamlingar med dåligt vatten – Vatten av dålig kvalitet kan leda till förhöjda celltal, risk för parasitangrepp och dåligt allmäntillstånd vilket påverkar både de vuxna djuren men även ungdjuren som behöver den bästa hälsostatusen för att kunna växa.
  • Ett bete har sin optimala avkastning och kvalitet vid 36-37 dagar i gräsets utvecklingsfas – det är här man når det bästa utnyttjandet av gräset och det bästa fodret.

 

För vidare läsning kring betesstrategi har Hushållningssällskapet i Jönköping precis tagit fram en skrift om betesstrategi, denna hittar ni i följande länk: Betesstrategi.pdf