Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten Okategoriserade Press

Årets landsbygdinsatser i norr har prisats

På bilden från vänster: Årets Lantbruksföretag: Henrik Liikamaa och Elina Liikamaa, Jörgen Ericsson, vice ordförande Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Årets Landsbygdsföretag: Sara Werner, Öre Gårdsbageri, Ragnar Lassinanttis kulturpris: Jan Johansson och Susanne Rantatalo, Petter Antti, vd Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

 

Framstående företag och kulturambassadörer i norr har fått Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens priser för årets landsbygdsinsatser.

Priserna går till aktörer som bidrar till att stärka, inspirera och utveckla landsbygdens näringsliv och kultur, och belöningarna är ett viktigt och traditionsrikt led i Hushållningssällskapets verksamhet. I över 200 år har framstående företagar- och landsbygdsgärningar i de norra länen uppmärksammats och belönats för att sprida goda exempel och möjliggöra hållbara och konkurrenskraftiga landsbygdsnäringar.

Prissumman för respektive pris är 10 000 kr och utdelningen ägde rum i samband med Hushållningssällskapets årsmöte.

Här är årets mottagare av Hushållningssällskapets landsbygdspriser:

Årets Lantbruksföretag: Elina & Henrik Liikamaa
Elina och Henrik Liikamaa har gjort en enastående insats med sin mjölkgård i Tandfors, Lappträsk. Genom att investera i ny teknologi, har de inte bara ökat effektiviteten utan också förbättrat djurens välbefinnande. Deras strävan efter hållbarhet och kontinuerlig utveckling gör dem till en förebild för den moderna lantbruksnäringen.

Årets Landsbygdsföretag: Sara Werner, Öre Gårdsbageri
Sara Werner, ägare av Öre Gårdsbageri, har skapat en blomstrande verksamhet som inte bara omfattar ett hantverksbageri och café, utan också en gårdsbutik som erbjuder lokala produkter. Hennes engagemang för att främja lokalt spannmål och investeringar i en egen kvarn visar hennes dedikation till hållbarhet och lokal ekonomi.

Ragnar Lassinanttis kulturpris: Susanne Rantatalo & Jan Johansson
Susanne Rantatalo och Jan Johansson, har med sin passion för musik och meänkieli spridit Tornedalens kultur och språk långt utanför regionens gränser. Deras arbete som musiker och sångare har inte bara underhållit publiken utan också bidragit till att bevara och främja det tornedalska arvet. Deras kreativitet och engagemang gör dem till verkliga kulturambassadörer för sin region.