Hushållningssällskapet Västra Okategoriserade Press

Ny checklista för trädgårdsodlare

De tidigare så populära checklistorna om tomat och gurkodling har nu fått en uppföljare som handlar om gröngödsling.

I den nya checklistan beskrivs 21 stycken gröngödslingsarter ur olika perspektiv. Det finns också mycket annan information som hjälper dig att lyckas med din gröngödslingsgröda. Som vad du kan tänka på vid etablering och när gröngödslingen ska avbrytas, om rotsyste­mets betydelse samt hur den ska putsas. Konkreta uppgifter om tex utsädesmängder finns också med, och i slutet av checklistan finns praktiska erfarenheter från två odlare beskrivna.

Checklistan passar både för dig som har en mindre och större grönsaksodling. Syftet med checklistan är att hjälpa dig som odlare, att utifrån olika aspekter, hitta rätt gröngödslingsgröda till din grönsaksodling.

Författare: Marie Hanson, Hortonom, och Ida Mackegård, Agronom, på Hushållningssällskapet Västra.
Odlarerfarenheter: Olle Olsson, Lilla jordbruket och Jonas Ringqvist, Bossgårdens grönsaker
Layout: Kerstin Borg, Hushållningssällskapet Västra.

Arbetet och publicering av checklistan har skett genom bidrag från Carl Robert Prytz-donationsfond