Nya regler för inhyrd utländsk arbetskraft

Om ditt företag anlitar utländskt bemanningsföretag måste du vara observant på att från 1 januari 2021 ska inhyrd utländsk arbetskraft, uthyrda av utländska arbetsgivare, betala skatt i Sverige.

De nya reglerna innebär bland annat att den så kallade 183 dagars-regeln, som hittills inneburit ett undantag för beskattning av t. ex. inhyrd arbetskraft från utländska företag som utför arbete i Sverige, inte längre kommer vara tillämplig i samma utsträckning som tidigare.

Det finns flera faktorer som avgör vad som gäller i olika fall, bl.a. hur det utländska företaget är registrerat, vem som arbetsleder, hur lång tid uppdraget avser osv. Har ni koll på vad det innebär för ditt företag när ni hyr in utländsk personal?

Hör gärna av er till HIR för rådgivning kring såväl förändringarna av lagstiftningen som att stötta er i att sätta interna processer för att säkerställa att ni, tillsammans med de utländska bolag ni samarbetar med, följer det nya regelverket.

Ändringen kan i en del fall innebära att ni kommer fram till att anställa egen personal istället. Då kan det vara ett bra alternativ att kontakta HIR för att få hjälp med ex. rekryteringar, SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) samt ev. arbetstillstånd.

Du kan läsa mer om de nya reglerna på Skatteverkets hemsida.

Om du vill ha rådgivning från HIR går det bra att kontakta Anna-Lena Lindahl, 0730-401122  anna-lena.lindahl@hushallningssallskapet.se  eller Sebastian Remvig, 010-476 22 88, sebastian.remvig@hushallningssallskapet.se