Medlem Hushållningssällskapet Västernorrland

Hushållningssällskapets medlemmar stödjer vårt arbete för en livskraftig landsbygd. Vårt medlemskap är öppet för alla.

Välkommen som medlem

Du som vill vara medlem är varmt välkommen till oss i Hushållningssällskapet Västernorrland. Genom medlemskapet visar du att du stödjer oss och du kan vara med och påverka vår verksamhet. Alla medlemmar har rösträtt på stämman och väljer ledamöter till förvaltningsutskottet som är vår operativa styrelse.

Detta ingår i medlemskapet

• Tidningen Gröna Affärer, vår kund- och medlemstidning som kommer ut fem gånger om året. Med en upplaga på cirka 17 500 exemplar är den en av de större tidningarna för företagare på landsbygden och inom de gröna näringarna.

Y-Ekonomi ger dig 10 % rabatt på sina deklarationstjänster. Du kan som mest få 1 000 kr i rabatt per år och erbjudandet gäller varje år så länge du är medlem.

• Inbjudan till vår årliga höstfest.

Kostnad

Medlemsavgiften är 300 kr per person och år (2024). Medlemskapet är personligt.

Betala in medlemsavgiften till bankgiro 570-3954.

Uppge i meddelandefältet: Medlem ’årtal’ samt namn, adress och e-postadress.