Omegalax

En landbaserad fiskodling för odling av sättfisk.

På Omegalax odlar vi röding. Rödingen säljs som sättfisk till matfiskodlingar eller för utsättning i sjöar till fiskevårdsområdesföreningar, skogsbolag och sportfiskeklubbar. Vi har en egen avelsbesättning av röding och är självförsörjande på rödingrom. Produktionen uppgår till cirka 100 ton fisk per år.

Anläggningen ligger helt och hållet på land. Vi använder grundvatten som håller en temperatur på 5–7 grader, året runt. Att använda sig av grundvatten förutsätter att vattnet både pumpas och syresätts. Detta medför att anläggningen är tekniskt avancerad med olika styrsystem för pumpar och syresättning samt nivålarm. Fiskodlingen ligger i Timrå kommun.