Organisation

Medlemmarna har rösträtt på stämman och väljer ledamöter till förvaltningsutskottet som är vår operativa styrelse. Förvaltningsutskottet fattar de strategiska besluten som Vd sedan verkställer. Länsstyrelsen är vår tillsynsmyndighet.

Förvaltningsutskott

Valda på stämman 2023-05-04

Peter de Beau, ordförande
060-12 63 00
070-312 15 20
Skicka e-post

Ann Holst
070-641 53 55 
Skicka e-post

Maria Bellskog
070-187 07 92
Skicka e-post

Olle Hollmer 
060-58 90 20
070-328 90 20
Skicka e-post

Per-Uno Norgren
070-311 49 57
Skicka e-post

Stefan Stolt
070-673 74 62
Skicka e-post

Vd för Hushållningssällskapet Västernorrland
Frederik Innala
070-819 46 66
Skicka e-post