Stiftelsen Margit Grafströms Minnesfond

Margit Grafströms Minnesfond lämnar bidrag företrädesvis till ungdomsverksamhet i länet.

Ansökan kan ske löpande under året, den aktuella summan är 25 000 kr per förening. Beslut om bidrag tas av förvaltningsutskottet i september/oktober. På våra sociala medier kan du hitta mottagare av stipendiet under hashtagen #margitgrafströmsminnesfond