C och P A Åströms Minnesfond

C och P A Åströms Minnesfond vill stimulera utbildning inom jord, skog och trädgård.

Medlemmar och personal har förslagsrätt. Beslut fattas av förvaltningsutskottet  i augusti/september.

Ändamål (ursprunglig ordalydelse): Stiftelsens syfte är att främja utvecklingen av jordbruket och även trädgårdsskötsel inom landskapet Medelpad. Företrädesvis till yngre personer inom jordbruk, kreatursskötsel, köksväxtodling och skogsbruk.

Stipendier till yngre jordbrukare eller söner och döttrar till jordbrukare för deltagande i utbildningskurser inom lanthushållning, trädgårdsskötsel eller skogsbruk.

Bidrag till eller täckande av kostnader för studieresor för allmänna studier av driften av jordbruk eller för specialstudier inom växtodling, husdjursskötsel, maskinskötsel, trädgårdsskötsel och skogshushållningens område.