Stipendier och fonder

Hushållningssällskapet Västernorrland förvaltar 5 stiftelser och fonder. Hushållningssällskapet Västernorrland förvaltar stiftelser och fonder. Priser och utmärkelser delas ut på vår årliga höstfest.

Ansök om medel ur någon av våra fonder

Du kan ansöka om medel ur Margit Grafströms Minnesfond, Härnösands Barnhemsstiftelse och Nödhjälpsstiftelsen.
Skicka din ansökan till Hushållningssällskapet Västernorrland, Kronholmsplan 1, 871 45 Härnösand eller mejla info.y@hushallningssallskapet.se. Skriv vilken fond eller stiftelse din ansökan avser och en tydlig motivering av vad pengarna ska användas till. (Dock ej till förbättringar av lokaler eller fast egendom).

Föreslå mottagare av stipendium

Som medlem eller anställd kan du föreslå någon som mottagare till stipendium ur Guldsmeden John Erikssons Minnesfond eller C och PA Åströms Minnesfond.
Skriv till Hushållningssällskapet Västernorrland, Kronholmsplan 1, 871 45 Härnösand eller mejla info.y@hushallningssallskapet.se.

Utöver dessa stiftelser och fonder förvaltar Hushållningssällskapet Västernorrland en handfull fonder kopplade till Naturbruksgymnasiet Nordvik.