Vi skriver om gröna affärer!

I Hushållningssällskapets medlems- och kundtidning skriver vi om det senaste för landsbygdens företagare.

Gröna Affärer är vår kund- och medlemstidning som kommer ut fem gånger om året. Med en upplaga på ca 18 000 exemplar är den en av de större tidningarna för företagare på landsbygden och inom de gröna näringarna.

I Gröna Affärer får Hushållningssällskapens kunder och medlemmar ta del av den kunskap och kompetens som finns samlad hos rådgivarna.

Tidningen ska ge inspiration att öka möjligheterna till inkomster och sysselsättning i det gröna näringslivet.

Annonskontakt:

Binh Tan, annonssäljare, annonsmaterial och teknisk information
Tel 040-40 86 91 eller 0708-25 44 77.
e-post

Nu kan du köpa det senaste numret av Gröna Affärer. Beställ tidningen här!