Effektivare resurshantering på gård

Efter att ha vunnit en upphandling från Jordbruksverket kommer Hushållningssällskapet att ska skapa ett enkelt men effektivt verktyg för att öka resurseffektiviteten på djurgårdar.

 

Målet med projektet är att skapa ett verktyg i Excel som kommer att ligga på Jordbruksverkets hemsida så att alla kan ta del av det. Verktyget tas fram genom ett samarbete med lamm-, nöt- och grisgårdar och rådgivare på Hushållningssällskapen. Genom att kartlägga de verktyg som finns idag och hålla diskussioner med gårdar kommer luckor i användningsområden, styrkor och svagheter att identifieras och från den kunskapen ska ett nytt verktyg med konkreta nyckeltal och fokus på helhetssynen skapas. Verktyget kommer att kunna användas för att jämföra sig mot föregående år och mot sina mål. Resultaten kommer också att kunna ligga till grund för diskussioner med rådgivare och med andra lantbrukare.

Projektet pågår från mars 2020 till februari 2021 och leds av Cecilia Hermansson på Hushållningssällskapet Sjuhärad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Cecilia Hermansson
cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se
0325-618 635