Växtnäringsbalans

Söker du ersättning för precisionsjordbruk- planering? Har du djur på företaget? Odlar du ekologiskt? Då behöver du ha en växtnäringsbalans och dessutom en beräkning av mängden gödsel som djuren producerar, hur mycket växtnäring den gödseln innehåller samt vilken lagringskapacitet och spridningsareal som åtgår för gödseln (nitratkänsligt område).

Rådgivarna på Hushållningssällskapet har godkända beräkningsprogram som hjälper dig att ta fram de siffror som du behöver kunna visa för kontrollanten från certifieringsföretaget om du är Eko-certifierad eller för kommunens miljöinspektör om du har djur inom nitratkänsligt område.