Ekonomistyrning

Landsbygden utvecklas med dess företag och tillsammans kan vi utveckla både verksamheten och lönsamheten i just ditt företag. En rådgivare som är insatt i ditt företags strategi kan göra stor nytta för dig i vardagen. Och en rådgivare som har kunskap om din vardag kan ge råd för kloka strategiska beslut.

När du vänder dig till oss väljer vi alltid att diskutera igenom din situation och dina förutsättningar för att utröna vilka behov du och ditt företag har. Utifrån detta tar vi fram de tjänster du behöver.

Våra tjänster inom ekonomistyrning:

Strategi & målsättning

  • Driftsplanering: Vi upprättar en bild över din gård där vi kan studeras hur förändringar i din verksamhet påverkar driftens lönsamhet.
  • Budgetering:  Utan en karta är det svårt att veta vilken väg man ska gå. Därför är det viktigt att årligen göra en plan. Ordet budget kanske är det tråkigaste ordet i världen, men ett måste att göra i en värld där förutsättningarna ändras snabbt. Tillsammans med en expert upprättar du en budget med både likviditet och resultat i åtanken.
  • Uppföljning: Är du på rätt väg att nå dina mål? Vi följer upp både ditt resultat och din likviditet och ger dig kloka råd hur du kan öka din lönsamhet eller minska dina risker för likviditetsbrist.

Analyser

  • Produktionsgrensanalyser: Vill du gå på djupet och studera lönsamheten i en viss produktionsgren är en produktionsgrensanalys det rätta redskapet.
  • Företagsanalys: Hur är läget just nu i ditt företag? Genom vår företagsanalys ger vi dig en helhetsanalys av ditt företag, där vi tittar på hur ditt företag mår utifrån olika nyckeltal. En nulägeskoll är det viktigaste du kan göra för att minimera riskerna i ditt företag och nå dina mål.
  • Känslighetsanalys: Via en känslighetsanalys tittar vi på vilka risker som finns i din verksamhet och hur känslig din verksamhet är för förändringar.
  • Maskinkostnadsanalys:  Har du rätt maskinpark? Nyttjas dina maskiner rätt eller ska du leasa? En maskinkostnadsanalys ger dig ett bra underlag till din maskinstrategi.

Oberoende affärsstöd

  • Förhandling: Vi är ditt stöd när du behöver ha koll vid förhandling om priser och andra villkor vid köp och försäljning. Vi hjälper till med förhandling med banker, leverantörer eller köpare av dina produkter.