Investeringsrådgivning

Att göra investeringar är både förenat med många val och möjligheter. Vi hjälper dig att utvärdera alternativ genom kalkyler för att hitta den optimala lösningen för din verksamhet. Tillsammans med kollegor inom bygg, lantbruksdjur, växtodling och landsbygdsutveckling hjälper vi dig genom hela investeringsprocessen.

Låt oss räkna på det

När du behöver utvärdera om din idé är lönsam tar vi fram relevanta kalkyler och budgetar. Tillsammans tar vi fram ett underlag som både visar om du ska eller inte ska investera samt tillhörande känslighetsanalyser som kan visa på effekten vid olika scenarion. Det kan vara  hur en höjd ränta påverkar investeringen eller hur din investering påverkas av torka eller skyfall. Allt detta ger dig ett bra och tryggt underlag innan du sätter spaden i backen och börjar bygga. Tillsammans med en analys av företagets solida situation, ger detta en sammantagning bild över företagets risknivå.

Frågeställningar som vi jobbar med när vi räknar på investeringar är:

  • Hur ser lönsamheten ut efter en investering/förändring?
  • Hur mycket får investeringen kosta?
  • Hur mycket kan jag investera?
  • Hur ser lönsamheten ut på helhetsnivå och på produktionsgrensnivå före och efter investeringen?
  • Kan jag förbättra resultatet genom att lägga till, ta bort eller expandera någon produktionsgren?
  • Hur känsligt är mitt företag?