Generationsskifte

Generationsskifte eller ägarskifte som det också kallas är en av de största och viktigaste affärerna och händelsen i livet, både för den som överlåter och den som tar över. Det är en hel del att tänka på och en process som behöver få ta tid. Vi har gedigen erfarenhet av processen och alla delar som bör hanteras under ett skifte.

Omtanke

Vare sig man är överlåtare, övertagare eller kanske ett syskon som inte ska ta över gården finns behovet av omtanke. Vår process är transparant och inkluderade för alla, oavsett hur mycket eller lite kunskap man besitter sedan tidigare. Vi hjälper överlåtaren att få ihop vardagen på ett hållbart sätt efter skiftet både ekonomiskt och känslomässigt. För övertagaren däremot innebär skiftet ofta en tuff ekonomisk situation och samtidigt bli ansvarig över ett företag. Vi har stor erfarenhet av företagsutveckling och produktionsrådgivning som övertagaren behöver. Vi finns här för alla inblandade och hjälper till med stort och smått hela vägen.

Trygghet

Vår kompetens är din trygghet. Vi har ett starkt nätverk, checklistor och rutiner för att säkerställa kvalitén på vår rådgivning. Inom Hushållningssällskapet finns det all den kompetens som behövs för att genomföra generationsskiftet på bästa sätt. Vi har redovisningskonsulter, jurister, processledare, ekonomer, byggrådgivare, lantbruksrådgivare, skogsrådgivare och många fler. Din ansvarige rådgivare ser till att koppla in all den kompetens som behövs i varje enskilt fall. Våra avtal och ekonomiska beräkningar håller högsta kvalité för din trygghet.

Hjärta

Det ska kännas bra för alla inblandade. I ett generationsskifte finns det många och mycket känslor som behöver luftas och komma fram. Detta för att skiftet ska bli hållbart över tid och inte leda till konflikter eller missförstånd. Vår ambition är att på ett positivt, rättvist och klokt sätt driva processen framåt och undvika osämja mellan parterna. Med hela våra hjärtan lovar vi att göra allt för att göra ditt generationsskifte så lyckat som vi bara kan.

Ett väl utfört generationsskifte gör det roligare och lättare att blicka framåt tillsammans.