Generationsskifte

Generationsskifte

Ingen generationsväxling är den andra lik. Våra jurister arbetar utifrån en väl beprövad modell för att belysa alla aspekter av ett generationsskifte. Vår ambition är att på ett positivt, rättvist och klokt sätt driva processen framåt och undvika osämja mellan parterna. Ett väl utfört generationsskifte gör det lättare att blicka framåt tillsammans.

Vid ett ägarskifte träffas vi gärna tidigt i processen för att få bra förståelse för vad överlåtaren vill. Vi träffar familjen, bedömer och beräknar marknadsvärdet på mark och byggnader, tittar på investeringsbehov, eventuell skogsavverkning m.m. Vi tar naturligtvis även hänsyn till överlåtarens planerade boende, försörjning/pension och framtida behov.

När alla är överens tar vi fram en genomförandeplan, det vill säga vad som krävs för att genomföra ägarskiftet, punkt för punkt. Vi hjälper dig hela vägen, från första mötet till att upprätta samtliga handlingar och avtal. Allt i positiv anda.

Välkommen att kontakta någon av våra rådgivare och jurister för hjälp. Ni hittar kontaktuppgifter i kartfunktionen till höger.

Här finns tjänsten

Generationsskifte
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten