Generationsskifte

Generationsskifte

Ingen generationsväxling är den andra likt, där man som företagare och familj genomgår en omfattande process med flera viktiga beslut som måste fattas. Vi arbetar utifrån en väl beprövad modell för att belysa alla aspekter av ett generationsskifte. Vår ambition är att uppnå rättvisa och att undvika osämja mellan syskonen. Ett väl utfört generationsskifte gör det lättare att komma överens i framtiden.

Vid ett ägarskifte träffas vi tidigt i processen för att få en inblick i vad överlåtaren vill för att i nästa steg träffa familjen. Inom Hushållningssällskapen arbetar jurister och rådgivare tillsammans för att ta fram bra underlag beträffande fastigheten, såsom investeringsbehov och skogsavverkning men också viktig information om överlåtarens framtida boende och försörjning/pension.

När alla är överens tar vi fram en genomförandeplan, det vill säga vad som krävs för att genomföra ägarskiftet. Vi hjälper dig hela vägen, från det första mötet till att upprätta samtliga handlingar och avtal.

Välkommen att kontakta någon av våra rådgivare och jurister för hjälp med ert generationsskifte. Ni hittar kontaktuppgifter under “Här finns tjänsten” till höger.

Här finns tjänsten

Generationsskifte
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten