Energikartläggning

Har du en hög energiförbrukning på din gård? Med en av våra oberoende specialister får du konkreta råd på lönsamma energiåtgärder!

Energikartläggning på lantbruk innehåller:

  • Kartläggning av energianvändningen
  • Nyckeltal för produktion
  • Energiplan med åtgärder
  • Uppskattning av besparingspotential och kostnader för olika åtgärder

Det finns ekonomiskt stöd att få både från Energimyndigheten och Jordbruksverket via Greppa Näringen (Energikollen) för att göra energikartläggningar.

Förutom att du kan bli energieffektivare när du gjort en energikartläggning är det ett krav om man bedriver ekologisk produktion. En energikartläggning ger extra poäng när du söker bland annat investeringsstöd.

 

Vill du veta mer? Fyll gärna i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.