Klimatklivet

Funderar du på att byta till biobränsle eller någon annan investering som kan minska utsläppen av växthusgaser? Det kan du få stöd för.

Klimatklivet för investeringar i lantbruket

Klimatklivet är ett investeringsstöd för lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Inom lantbrukssektorn finns det fortfarande mycket vi kan göra för att minska dem. För att veta om din investering kan få stöd inom Klimatklivet behöver investeringskostnaden ställas mot klimatnyttan. Anlitar du oss så gör vi beräkningarna och din ansökan.

Vill du veta mer? Fyll gärna i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.