Torslunda Grovfoderdag 18 juni

Tisdagen 18 juni kl. 09-13 bjuder Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge tillsammans med Lantmännen och SLU in till Grovfoderdag!

Dagen kommer ge dig praktiska råd kring bevattning av vall, helsäd samt majsodling. Erfarna rådgivare och forskare delger resultat från fältförsök och hur du kan ta med dig lärdomarna hem till din gård.

Tid: 18 juni kl. 09-13, följt av lunch.
Plats: Hushållningssällskapet Torslunda, Ölands Skogsby 106B.
Anmälan senast 10 juni: via formuläret här (Teams) eller till 0480-156 70.

Program för dagen:

09.00 – 09.30
Fika

09.30 – 09.40
Välkommen och syfte med dagen

09.40 – 09.55
Kalium behövs även i torka
Ingmar Gruvaeus, Yara, berättar om Kaliumgödslingsförsök på Gotland.

09.55 – 10.30
Dammbyggnation, vad ska man tänka på?
Lantbrukare: Björn Cedergren, Mjölkproducent Christinelund och Tobias Knutsson, Mjölkproducent Bettorp.

Paneldiskussion med lantbrukare som delar erfarenheter kring arbetsinsats, finansiering och tillståndsprocess.

10.30 – 13.00
Fältvandring

Fältstation 1
Vallväxtförädling för torka och bevattning
Aakash Chawade, SLU. Linda Öhlund och Annika Nilsson, Lantmännen.

Klimatförändringarna kan påverka skörd och foderkvaliteten på olika sätt och det är viktigt att utveckla sorter och fröblandningar som är anpassade till ett förändrat klimat. Genom detta försök ser vi hur olika vallväxter och sorter presterar under torka och under. De sorter som har intressanta egenskaper kommer kombineras i fröblandningar som är bättre anpassade till specifika odlingsförutsättningar.

Fältstation 2
Tillskottsbevattning till ensilagemajs
Robert Ekholm, Hushållningssällskapet. Ingrid Wesström och Abraham Joel, SLU.

Ensilagemajs kan ha lägre bevattningsbehov än traditionella vallar och på så vis vara en strategisk gröda som hjälper till att säkra foderförsörjningen. Syftet med försöket är att bedöma effekterna på avkastning och foderkvalitet vid olika bevattningsstrategier samt optimala tidpunkter för tillskottsbevattning.

Fältstation 3
Tidigt skördad höstsådd helssäd
Per-Anders Andersson och Anders Seeman, Lantmännen.

Tidigt skördad höstsådd helsäd är ett intressant alternativ när man vill maximera avkastningen per hektar. Vi visar hur den kan användas i utfodring av nötkreatur, vilka för och nackdelar det kan ge i foderstaten. Vi lyfter också möjligheterna med att få ytterligare en gröda för skörd samma år kan sås efter helsädesskörden, t.ex. majs, helsäd eller ren vallinsådd.

Fältstation 4
Majs – välj rätt insatser i hela kedjan
Linda af Geijersstam och Joakim Engman, Lantmännen.

Vi visar försök med tidiga och sena sorter sådda vid olika tidpunkter och visar på konsekvenser för skördetid skörd kvalitet och ogräsbekämpning. Vi berättar även om styrning av utsädesmängd, radavstånd och möjligheter med mekanisk ogräsbekämpning med radrensare.

13.00 –
Grovfoderlyftet & KLS bjuder på avslutande lunch

Varmt välkommen!