Organisation

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är en fristående medlemsorganisation.

Alla medlemmar tillhör ett lokalt Hushållningsgille. De lokala Hushållningsgillena väljer ombud till årsmötet som hålls en gång per år. Ombuden har rösträtt och väljer ledamöter till styrelsen,  förvaltningsutskottet, FU.

Förvaltningsutskottet fattar de strategiska besluten som vd sedan verkställer.


Förvaltningsutskott

Stefan Johansson, ordförande
Tel 070-641 52 46
E-post stefan.johansson@hskkb.se

Veronica Svenzén, vice ordf
Tel 070-626 52 26
E-post veronica.svenzen@hskkb.se

Johanna Beijer, ledamot
Tel 070-730 33 72
E-post johanna.beijer@hskkb.se

Malvina Feltlind, ledamot
Tel 070-605 27 56
E-post malvina.feltlind@hskkb.se

Carin Hoflund, ledamot
Tel 070-923 76 96
E-post carin.hoflund@hskkb.se

Sarah Johansson, ledamot
Tel 070-922 71 88
E-post sarah.johansson@hskkb.se

Sven-Göthe Lidheim, ledamot
Tel 072-230 29 71
E-post sven-gothe.lidheim@hskkb.se

Andreas Rydén, ledamot
Tel 070-846 63 13
E-post andreas.ryden@hskkb.se


Våra gillen

  • Asta
  • Blekinge
  • Handbörd-Stranda
  • Norra Möre
  • Sunnerbo
  • Södra Kronoberg
  • Södra Möre
  • Tjust
  • Uppvidinge-Norrvidinge
  • Öland

VD Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
Paul Robertson