Cyber en del av hotet mot jordbruket

Många utanför branschen har inte hängt med i den teknologiska utvecklingen som skett inom livsmedelsproduktionen, och då framför allt inom jordbruket som idag till många delar är högteknologiskt. Samtidigt har inte cybersäkerheten varit i fokus inom näringen, där är det effektivitet och användarvänlighet som krävs för att kunna producera livsmedel till marknadens villkor här och nu.

Läs hela texten Cyberhotet En Del Av Hotbilden här (PDF)