Företagsmedlem Bas

10% rabatt på rådgivartjänster som köps av företaget.
Prenumeration på tidningen Gröna Affärer 5 nr/år.
Utskick om aktuella aktiviteter och evenemang varje månad.