Stipendier & fonder

Hushållningssällskapet Halland förvaltar en del fonder och stipendier.

Carl Robert Prytz skriver i sitt testamente, 8 juni 1929:

”Sedan länge har jag med oro iakttagit den växande benägenheten hos vårt folk att övergiva jordbruksnäringen och det sunda levnadssättet på landsbygden för att i städer och stadsliknande samhällen leva ett liv, som synes mindre ägnat att trygga vårt folks välstånd och förbättring i alla avseenden.”

I och med detta dokument bestämdes det att stora delar av förmögenheten skulle förvaltas av Hushållningssällskapet i Göteborg och Bohuslän, Hallands län och Örebro län i särskilda fonder. Avkastningen skulle främst delas ut i form av räntefria lån till hjälp för lantbruksföretag inom de tre länen.

Om du har funderingar på att utveckla ditt lantbruk så finns möjligheter till finansiering ur Carl Robert Prytz donationsfond.

På Hushållningssällskapet Hallands årstämma delas priser och utmärkelser ut:

  • Landsbygdspriset från Länförsäkringar Halland
  • Belöning för framstående insatser på landsbygden
  • Stipendium ur George Stenströms fond
  • Stipendium ur Folke Willstrands donationsfond
  • Utmärktpriset, utses av 4H.
  • Gnistpriset