Företagsstöd - Kvalificerad hjälp med ansökan

Undrar du om du har möjlighet att söka företagsstöd? Vi vet, och hjälper dig genom hela processen.

Det finns olika stöd att söka för din som tänker starta eller bedriver verksamhet inom de gröna näringarna. Vi hjälper dig med ansökan, affärsplan och eventuella bilagor såsom driftsplaner, produktionsgrenskalkyler och andra beräkningar som krävs för att ansökan ska bli komplett. En komplett ansökan ger snabbare handläggning.

Krissstöd  till djurproduktion, växthusföretag och yrkesfiske 2022 – begränsad ansökningsperiod!

Du som bedriver verksamhet inom djurproduktion, växthusföretag eller yrkesfiske kan ha rätt till ekonomiskt stöd med anledning av bland annat de ökande kostnaderna för insatsvaror och Rysslands invasion av Ukraina. För att kunna ta del av stöden ska produktion ha förekommit på företaget under februari 2022. Stödet handläggs och administreras av Länsstyrelsen.

Hushållningssällskapens rådgivare svarar på dina frågor och hjälper dig med en korrekt ansökan om krisstöd. I första hand vänder du dig till din EU-rådgivare, annars kontaktar du närmaste Hushållningssällskap.

Hör av dig snarast möjligt för hjälp och råd då ansökningstiden är begränsad, se nedan.

Du som bedriver verksamhet inom någon av följande sektorer kan söka krisstöd:

  • Fjäderfä (ansökningsperioden är slut)
  • Gris
  • Mjölk
  • Nötkött
  • Får
  • Get
  • Växthus
  • Yrkesfiske

Ansökningsperioder

  • Animaliesektorn och växthus: 9 augusti till 20 september 2022.
  • Yrkesfisket: 15 augusti till 28 oktober 2022.

Du kan läsa mer om krisstödet på Jordbruksverket.

Investeringsstöd

Investeringstankar? Vi hjälper dig från idé till färdig lösning. För dig som investerar i ny- eller ombyggnad inom lantbruket eller vill utveckla ditt företag, finns investeringsstöd att söka. Ett krav för att få investeringsstöd är att man upprättar en affärsplan som beskriver företagets utveckling, lönsamhet och visar vilken sysselsättning satsningen ger. Tillsammans med våra kollegor inom bygg, lantbruksdjur, växtodling och landsbygdsutveckling hjälper vi dig genom hela investeringsprocessen.

Startstöd

För dig som är nystartare och vill driva ett jordbruks-, trädgårds-eller rennäringsföretag finns möjlighet att söka startstöd inom landsbygdsprogrammet. Kontakta någon av våra rådgivare för att se hur läget ser ut i ditt län.

Miljöinvesteringar

Vill du anlägga en damm? Elle kanske anlägga tvåstegsdiken? Detta är åtgärder man kan få stöd för genom landsbygdsprogrammet. Hör med din rådgivare vilka möjligheter du har att söka stödet.

 

Dessutom finns det fler stöd, kontakta närmaste rådgivare för mer information genom att klicka i kartan.

Här finns tjänsten

Företagsstöd
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten

Intresserad av stöd inom skog?

Läs mer här

Klimatklivet

Kommer din investering minska utsläppet av växthusgaser? Det är klimatåtgärder du kan få stöd för. Hör med din rådgivare om vilka förutsättningar du har för att göra en ansökan.

Läs mer här