Skifta företag

Generationsskifte

När du vill lämna din verksamhet vidare till nästa generation, ser vi till att ert generationsskifte blir bra. Både nu och i framtiden. Vi upprättar realistiska kalkyler och kan skapa underlag både för dig som ska lämna vidare, men också dig som ska ta över. Vi arbetar tillsammans med våra juristkollegor och andra kompetenser inom exempelvis skog, växtodling och djur. Oavsett om generationsskiftet sker inom familjen eller med en extern part, kan vi bistå med vår expertis.

Läs mer om generationsskifte under våra sidor om juridik.