Brunnby Lantbrukardagar

Plats Brunnby Gård Västerås
Datum och tid 4 juli, 9.00-17.00

Välkommen till Mellansveriges centralast lantbruksmässa!

Programmet är under utformning, du kan följa vårt arbete här www.brunnbylantbrukardagar.se

Varmt välkomna till den 12:e mässan.

Arrangörer: Hushållningssällskapet & LRF