Majsdag på Helgegården

Plats Skepparslöv, Kristianstad
Datum och tid 7 september, 9.00-14.00
Arrangör Hushållningssällskapet Skåne

Välkommen till årets MAJSDAG!

Programmet täcker in stora delar av majsodlingen från sådd till skörd och utfodring.

Onsdag 7 september 2022 på Helgegården, Skepparslöv.

Vi inleder med registrering, gruppindelning och förmiddagsfika kl. 9.00, sen ger vi oss ut i intilliggande majsfält. Därefter bjuds det på lunch.

Efter lunchen så presenteras bevattningsprojekt på Helgegården för de som är intresserade.

Program

9.00 Registrering och fika

9.30 Välkommen, Hushållningssällskapet Skåne

Försöksvisning i grupper med 7 stationer

  1. L6-703 Sortförsök ensilagemajs. Sortföreträdare presenterar sorter
  2.  ”Majsen utveckling sett från rymden – kan vi se plantornas tillväxt mognad med satelliter?” Mårten Hetta, SLU
  3. När är majsen lönsam med dagens foderpriser? Pernilla Edströmer, Skånesemin
  4. Bevattningsdemo med marksensorer. Therese Tarler HIR Skåne AB, Fredrik Persson Hushållningssällskapet Skåne
  5. Näringsdemo. BASF, AAK, Bioagri, Syngenta
  6. Fritfluga i majs, en ny försöksserie. Jordbruksverket
  7. Såtidpunktsdemo, en uppföljning av förra årets försök. Kristianstads försöksring, Magnus Nilsson Hushållningssällskapet Skåne    

12.15 Lunch i maskinhallen

13.00-ca 14.00   Presentation av projektet ”Hållbar bevattning för optimerad produktion”, finansierat av Jordbruksverket.

Adress: Skepparslövsvägen 258, 291 92, Kristianstad

Anmälan

Anmäl dig senast den 31 augusti till birgitta.larsson@hushallningssallskapet.se eller på telefon 010-476 20 21

Arrangörerna Skånska Vallföreningen, Skånesemin, SLU, HIR och Hushållningssällskapet Skåne hälsar alla hjärtligt välkomna

 

Finansiärer: Kristianstadsstiftelsen och Kristianstads försöksring.

         

Aktiviteterna är delfinansierade av EU medel via Jordbruksverket.