Hushållningssällskapet Skåne

Magnus Nilsson

Utvecklingsledare

Hushållningssällskapet Skåne

010-476 20 24

Fältförsök

Om mig

Ansvarig för att driva och samordna interna och externa projekt Ansvara för planläggning i NFTS samt statistiska beräkningar. Ansvarig för fröbetning – Frötec.