Destinationsutveckling eller nystartat turistföretag - fråga oss om råd.

Besöksnäring

Landsbygden och dess människor har kommit att bli en av de viktigaste reseanledningarna för besökare från när och fjärran. Kombinationen av det genuina och naturens mångfald är numera avgörande i beslutsprocessen kring val av besöksmål. Vi har kunskapen och råden som förverkligar din affärsidé, höjer besöksupplevelsen och trimmar lönsamheten.

Vi finns för att få din verksamhet att växa i attraktion, volym och lönsamhet. Du kan köpa kvalificerad rådgivning inom flera områden. Som specialister på landsbygd och gröna näringar driver vi särskilt många uppdrag inom hållbar naturturism, såsom jakt, fiske, natur- och vandringsturism. Vi hjälper såväl företagare som kommuner, destinationsbolag samt föreningar och byautvecklingsgrupper.

Naturturismen karaktäriseras av hållbart företagande. Ofta har man som naturturismföretag på landsbygden inte själv rådighet över resursen – till exempel skog, fiskevatten, vilt, vägar, vandringsleder och kanotvatten. Vi har kunskapen, engagemanget och kontaktnäten. Därför vill vi vara behjälplig att hitta nya och spännande lösningarna som fungerar för alla parter.

Några frågor som återkommer:

  • Hur gör andra som lyckats, i Sverige och utomlands?
  • Vilket är rätt pris?
  • Hur paketerar du? På egen hand eller tillsammans med kollegor i branschen?
  • Vilka budskap säljer och vilka kanaler når just dina besökare?

För att ge dig bästa möjliga råd och service finns vi över hela landet. Hitta din närmaste kontakt via kartan.

Här finns tjänsten

Besöksnäring
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten