Besöksnäring och turism

Vi har kunskapen, engagemanget och kontaktnäten

Landsbygden och dess människor har kommit att bli en av de viktigaste reseanledningarna för besökare från när och fjärran. Kombinationen av det genuina och naturens mångfald är numera avgörande i beslutsprocessen kring val av besöksmål. Vi har kunskapen och råden som förverkligar din affärsidé, höjer besöksupplevelsen och trimmar lönsamheten.

Vi finns för att få din verksamhet att växa i attraktion, volym och lönsamhet. Du kan köpa kvalificerad rådgivning inom flera områden. Som specialister på landsbygd och gröna näringar driver vi särskilt många uppdrag inom hållbar naturturism, såsom jakt, fiske, natur- och vandringsturism. Vi hjälper såväl företagare som kommuner, destinationsbolag samt föreningar och byautvecklingsgrupper.