Försörjningsbalans Kommun

Klarar vi matförsörjningen vid krig och kris? Ta reda på er kommuns försörjningsbalans med Hushållningssällskapets innovativa beräkningsverktyg. Svaren kommer underlätta arbetet med livsmedelsberedskap för kommunen.

Med ökade oroligheter internationellt blir det allt viktigare att ha en väl fungerande nationell livsmedelsproduktion i Sverige. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan geografiska områden blir livsmedelsproduktion och även en viktig fråga för landets kommuner. Ett första steg är att förstå hur livsmedelsproduktion och konsumtion förhåller sig till varandra lokalt och därefter se vilka insatser som kan göras.

Så här fungerar vårt verktyg

  1. Oberoende statistik: Vi samlar in aktuella data från tillförlitlig oberoende statistik om livsmedelsproduktion och konsumtion.
  2. Risk- och sårbarhetsanalys: Vi analyserar och identifierar eventuella sårbarheter, beroenden och obalanser.
  3. Rapportering: Våra rådgivare återkopplar till er med en nulägesanalys i form av en rapport och en presentation.
  4. Workshop: Workshop kring nästa steg för kommunen
  5. Uppföljning: Nu har kommunen underlag för att arbeta vidare och formulera strategier baserade på rapportens insikter – här kan vi finnas med som bollplank.

Kortfattat om Försörjningsbalans Kommun

  • Kommunen får en nulägesbild av kommunens försörjningsbalans, hur livsmedelsproduktion och konsumtion förhåller sig till varandra lokalt.
  • Vi identifierar risker och sårbarheter kopplade till den primära livsmedelsproduktionen lokalt. Här blir det tydligt om kommunen är beroende av livsmedelsproduktion som sker på andra ställen.
  • Kommunen får förslag på åtgärder för att stärka lokal produktion och minska sårbarheten
  • Det blir ett naturligt första steg i kommunens utveckling av krisberedskap, samhällsbyggnad, näringslivsutveckling, måltidsverksamhet samt hållbarhet och miljö kopplat till den svenska livsmedelsstrategin.

Tilläggstjänster

Vi har en tilläggstjänst för analys av vattenförbrukningen i kommunen och vill ni fördjupa analysen inom andra områden så har Hushållningssällskapet experter inom bland annat växtodling, markanvändning, lantbruksdjur, livsmedelsförädling, kostkunskap, energi och miljö. Prata med oss om vad ni vill titta närmare på i er kommun, så hittar vi lösningar tillsammans!

Vad kostar det?

Alla har olika behov och förutsättningar därför ber vi dig att kontakta oss för en detaljerad prisuppgift och diskussion vidare om hur vårt verktyg kan fungera i din kommun.

Kontakta oss

Skicka intresseanmälan