Grön Arena

Det finns en Grön Arena för alla!

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

Grön Arena jobbar för att alla oavsett ålder och ursprung ska få ett rikare liv genom olika aktiviteter på en Grön Arenagård. Det kan röra Wilhelm 9 år med svårigheter i skolan som får hjälp att lära sig läsa bättre. Eller Clara 19 år med funktionsvariation som får ta hand om sina favoritdjur fåren. Gertrud med tidig demens trivs gott att vara på en Grön Arenagård och har sin självklara plats här.

Grunden i vårt arbete är djur och natur och dess läkande kraft för människan. Det finns Grön Arenagårdar över hela Sverige – från Skåne i söder till Norrbotten i norr.

Kontaktperson vid frågor och för mer information
Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet Västra, 0521-72 55 15 eller via cmj@hushallningssallskapet.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden