Rådgivning till livsmedelsproducenter

Är du landsbygdsföretagare inom livsmedelsproduktion eller förädling. Vi har rådgivning för dig.

Att vara småskalig livsmedelsproducent innebär att du behöver ha kunskaper inom många olika ämnesområden utöver själva livsmedelsproduktionen. Marknadsföring, försäljning, distrubution och logistik är områden som Hushållningssällskapet har rådgivning inom. Behöver du ett bollplank för att föra företaget framåt och förbättra lönsamheten?

Som restaurang, café eller butik kan det ofta behövas stöd i att hitta kontakter inom den lokala livsmedelproduktionen för att etablera samarbete. Hushållningssällskapet rådgivare har ett brett nätverk och är vana att koppla samman olika aktörer i livsmedelskedjan.