Projekt- och processledning

Lokalt, lönsamt och långsiktigt

Vi tar ditt projekt från idé till handling. Med våra erfarna rådgivare får du tillgång till drivna projektledare som känner din bygd, både i det lilla och det stora. Startsträckan blir kortare, processen tydligare och finansieringsförfarandet enklare. Vårt lokala, regionala och nationella nätverk ger dig dessutom tillgång till en omfattande kunskapsbank och värdefulla kontaktytor. Oavsett om målet är produkt- eller tjänsteutveckling, att starta ett lokalt samarbete eller anordna en studieresa, kan du förvänta dig en kvalitetssäkrad process från start till mål.

Våra landsbygdsrådgivare erbjuder dig råd, utbildning eller en totallösning inom projekt- och processledning. Kontakta någon av våra rådgivare för att få idéer om just ditt projekt.

Exempel på kunskapspaket:

 • Rådgivning från idé till handling:
 • Stöd och fonder – rätt finansiering för ditt projekt
 • Organisera ditt projekt – ordning och reda
 • Rollfördelning – vem gör vad inom projektet?

Du kan också få hjälp med:

 • Att arrangera kurser, digitalt och/eller på plats
 • Rådgivning kring marknadsföring och arbete med sociala medier
 • Projektledning
 • Projektadministration
 • Idéutveckling
 • Processledning
 • Utvärdering
 • Partnerskapsfrågor i samband med EU-projekt
 • Att arrangera studieresor, virtuella eller på plats
 • Utforma er livsmedelsstrategi