Bli en kunskapare!

Du som visar intresse av att arbeta hos oss är en viktig person. Vi hoppas här kunna svara på några av dina frågor och annars är du välkommen att höra av dig till info@hushallningssallskapet.se.

Medarbetarna är Hushållningssällskapets viktigaste resurs. Vi genomför regelbundet medarbetarundersökningar för att få underlag som sporrar oss att utvecklas som uppskattad arbetsgivare.

Vårt uppdrag mot kund och med medlemmar i det gröna näringslivet är i ständig förädling. Kompetens- och kulturfrågor är viktiga för en trygg och stimulerande förändringstakt.

Medarbetare skall oavsett roll och befattning känna att Hushållningssällskapets varumärkeslöfte Kunskap för landets framtid också gäller dem. Vi är alla kunskapare!

Med kunskap, kundfokus och medlemsengagemang utvecklar vi det gröna näringslivet. Vi hoppas du vill bli en kunskapare också!