Hushållningssällskapet Skåne påbörjar rekrytering av ny VD

Under nästa år går mångårige VD:n för Hushållningssällskapet Skåne, Sven Fajersson i pension för att låta en ny person ta över ledningen av kunskapsorganisationen. Tjänsten utlyses nu.

-Jobbet handlar ytterst om att stärka skånska bönders konkurrenskraft, säger Sven Fajersson, VD Hushållningssällskapet Skåne.

Sven Fajersson som går i pension under 2022 har arbetat största delen av sitt yrkesverksamma liv på Hushållningssällskapet och varit allt från växtodlingsrådgivare i mitten av åttiotalet till att vara en del av utvecklingsarbetet kring Hushållningssällskapens digitala tjänster och affärsplattform under nya 20-talet.

Hushållningssällskapet Skåne har under de senaste trettio åren, av sin tvåhundraåriga historia, genomgått många spännande förändringar;

Hushållningssällskapet har utvecklats till en kunskapsorganisation som arbetar affärsmässigt i hela kunskapskedjan från bonden via rådgivningen till fältförsök och forskning- och utvecklings (FoU)-verksamhet och tillbaka till bonden igen. Dessutom är hushållningssällskapens naturbruksgymnasier en viktig del i kedjan genom att utbilda morgondagens företagare och anställda inom skog och jord.

Carl-Otto Swartz, styrelseordförande i Hushållningssällskapet Skåne som är ansvarig för rekryteringen av ny VD beskriver att styrelsen söker en person med både affärsfokus och strategisk förmåga:

– Framför allt söker vi en modig person med lust att föra Hushållningssällskapet framåt, tillägger Carl-Otto. Kompetens och bakgrund är betydelsefullt men vi kräver inte en specifik examen, avslutar han.

Efter sjutton år på VD-posten i Hushållningssällskapet – först i Kristianstad och senare efter sammanslagningen Hushållningssällskapet Skåne – ser VD Sven Fajersson nu fram emot att få lämna över stafettpinnen till en ny VD nästa sommar. Nu söks hans efterträdare.

För mer information kontakta:

Carl-Otto Swartz, styrelseordförande i Hushållningssällskapet Skåne

e-post: swartz@carlotto.se  eller 070-551 00 21

eller läs mer om tjänsten här»