Enkla skördar och stora problem med vilt   

Skörden 2020 kan hittills sammanfattas med relativt goda skördenivåer och problemfri tröskning. Dock har grönskott ställt till problem i stora delar av landet. Viltskador i växtodlingen är ett problem oavsett var i landet man befinner sig och i vissa delar av landet är skadorna så stora att lantbrukarna funderar på om det överhuvudtaget är lönt att odla något.

Skörden är så gott som avklarad i Götaland och Svealand.  I landets norra delar är man igång eller precis i startgroparna med tröskningen. Generellt sett har skördenivåerna varit goda och skördevädret bra.

–  I stort sett har skörden gått väldigt bra, tack vare det stabila vädret och låga vattenhalter. Några olika lantbrukare har sagt att årets skörd var den lättaste de någonsin upplevt, säger Richard Eriksson, på Hushållningssällskapets kontor i Strängnäs.

Grönskottsproblem i hela landet
Ett gemensamt problem över hela landet är grönskott, som gjort att man måste skjuta på skörden för att få en acceptabel vattenhalt. I de fyra nordligaste länen, där man även lokalt har problem med liggsäd, har man fått dispens för användning av glyfosat i spannmål före skörd.

–  Nu har vi i Norrland fått dispens som gör att vi får glyfosatbehandla spannmålen före skörd, för att uppnå en jämn mognad. Det är väldigt positivt för lantbruken här i området, säger Anna Dencker, Hushållningssällskapet Jämtland.

Torrt för rapsen
Höstrapsen som såddes i augusti börjar komma upp och har upp till fem örtblad. På sina håll har den plågats av torkan och även lönngrott, och det kan vara så att man måste ta beslut om att köra upp den och att istället så höstsäd. Det har varit en del angrepp av rapsjordloppa och kålbladsstekellarv. Sådden av höstsäd är igång eller i startgroparna. I nordligaste Svealand sår man mer höstsäd än vanligt tack vare att skörden blev klar tidigare än normalt.

Vildsvinen skapar uppgivenhet
Viltskadeproblemen varierar över landet, dock finns problem med fåglar som gäss och svanar över stora delar av landet. Vildsvinen drar sig allt längre norrut och tidigare har man menat att de endast är ett problem i skogsbygder, men nu börjar de dra sig ut på slättbygderna. När det gäller vildsvin börjar lantbrukare i utsatta områden bli uppgivna.

–  Problemen med vildsvin är i vissa områden så stora att man börjar se en uppgivenhet hos lantbrukarna. De undrar om det överhuvudtaget är lönt att odla något, säger Louise Zetterholm, Hushållningssällskapet Halland.

Intensivare jakt och andra grödor
Intensivare jakt är en lösning på viltproblemen som nämns av flera rådgivare. Andra lösningar är att man helt enkelt väljer andra grödor som inte är lika smakliga för viltet.

–  Lantbrukarna måste anpassa sin växtföljd efter det vilda. Exempelvis kan man välja korn och råg, som är två grödor som är lite mer borstiga än havre, och därför inte gillas lika mycket av djuren, säger Pia Björsell, Hushållningssällskapet Västra, Karlstad.

– Vi har några potatisodlare i området som har slutat att odla potatis då de inte kunnat hantera vildsvinen, säger Andreas Svensson, Hushållningssällskapet Jönköping.

Andra anpassningar som nämns är att man väljer vicker istället för ärter i sin grönfoderblandning och att man helt slutar odla smakliga grödor som havre och raps. Att be om hjälp och stöd från Länsstyrelsen är en annan rekommendation.

Här kan du läsa rapporten!

Kontaktuppgifter:

Pia Björsell, Växtodlingsrådgivare 072-402 35 14, pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se

Kristina Sigfridsson, Växtodlingsrådgivare, 073-050 89 25, kristina.sigfridsson@hushallningssallskapet.se