Medlem

Är du nyfiken på Hushållningssällskapet? Lyssna gärna på någon av våra poddar, beställ ett nummer av vår medlemstidning Gröna Affärer eller tidningen Skånska Lantbruk. Det går också bra att träffa oss personligen på något av våra event. Du är välkommen som gäst vid våra medlemsmöten – kontakta Hushållningssällskapet där du bor eller har din verksamhet

Medlemsförankring är en del av vårt starka varumärke. Vi är en levande och aktiv medlemsorganisation med över 25 000 medlemmar. För att utveckla medlemsrollen sker regelbundet olika aktiviteter som Framtidslabb för unga medlems- och kundgrupper och temadagar för att inspirera till utveckling.

Medlemmarna uttrycker formellt sin vilja genom att välja styrelser i sina Hushållningssällskap. Styrelserna utser ombud till förbundsstämman och vid förbundsstämman väljs förbundsstyrelsen.

Konfederation – inte en koncern

Som organisation är vi en konfederation. Basen är den vilja och det engagemang som sker runt omkring i landet i de olika Hushållningssällskapen.

Medlemskapet är nära kopplat till att vara kund, men det är också ett helt fristående begrepp. Inom varje Hushållningssällskap sker ett viktigt arbete för att möta de förväntningar och önskemål som medlemmar och presumtiva medlemmar har.

Kontakta det Hushållningssällskap där du studerar, bor eller har ditt företagande för mer information!

Gröna Affärer

Vår kund- och medlemstidning med fem nummer/år.

Till vår medlemstidning

För dig som medlem finns en rad olika medlemsaktiviteter, allt från fältvandring till motorsågsutbildningar och gårdsbesök.

Till kalendern