Medlem Hushållningssällskapet Gotland

Vill du stötta oss? Bli medlem i Hushållningssällskapet du också!

Tycker du att det är viktigt med en levande landsbygd? Tycker du att konsumentfrågor och gotländsk matkultur är viktigt? Då är Hushållningssällskapet en organisation för dig!

Hushållningssällskapet är en fristående kunskapsbaserad medlemsorganisation som arbetar oberoende och utan vinstintressen. Vi finns över hela landet.

Hushållningssällskapet arbetar för en levande landsbygd, lönsamma lantbruk, matkvalitet, odlingsglädje mm. Det borde därför vara en självklarhet för alla som bor och verkar på landsbygden att vara medlem, liksom för alla konsumenter med intresse för mat, odling och de möjligheter landsbygden erbjuder.

Vi har rådgivning inom områdena växtodling, husdjur, ekonomi, byggnad, EU-rådgivning, landsbygd, mat och konsument mm. Hushållningssällskapet bedriver även avbytartjänst. Vidare arbetar vi med bevarandet av russen på Lojsta hed.

Genom ditt medlemskap stöttar du arbetet med att behålla en levande landsbygd på Gotland!

  • Som medlem får du Hushållningssällskapets tidskrift Gröna Affärer fem gånger per år.
  • Du har också möjlighet att delta i gillesaktiviteter, seminarier, konsumentdagar mm som anordnas.
  • Vi erbjuder även möjlighet att följa med på våra populära studieresor, både i Sverige och utomlands.
  • Under säsongen arrangerar vi även fältvandringar och visningar av intressanta fältförsök.

Vad kostar det?

Medlemsavgiften för 2022 är 300 kr/år per person, make/maka/sambo betalar 100 kr/år. För huvudmedlem under 30 år är medlemsavgiften 100 kr/år -ett s.k. ungdomsmedlemskap.

Skicka en intresseanmälan via formuläret nedan och ange typ av medlemskap. Glöm inte ange namn, adress och telefonnummer.

Om du vill betala medlemsavgift direkt via talong eller internet. Pengarna betalas då in på PG 189824-6 eller BG 5684-4418 .

OBS! Viktigt att ange namn och adress samt att inbetalningen avser medlemskap.

Välkommen som medlem!