Lars Trollsås stiftelse för fjällkons bevarande

Hushållningssällskapet i Jämtland är stiftelseförvaltare till Lars Trollsås stiftelse för fjällkons bevarande.

Stiftelsens ändamål är att främja bevarandet av den svenska fjällkon. Härvid har stiftelsen att verka för ett hållbart och långsiktigt arbete för renrasig avel av både Svensk kullig boskap (SKB) som Svensk Fjällko. Avelsarbetet på kor för mjölk- såväl som köttproduktion, står i centrum.

Årlig utdelning av stiftelsen, med en prissumma på 50 000 kr sker vid Hushållningssällskapets årsstämma i april. Första utdelningen kommer ske 2022.

En jury bestående av Mats Gärd och Liza Lidvall från förvaltningsutskottet tillsammans med två experter Ninni Nordlund och Carin Andersson ansvarar för bedömningen av ansökan.

Ansökan är stängd för 2022.

Lars Trollsås Stiftelse har fyra kriterier som alla ansökningar bedöms utifrån. En ansökan måste uppfylla alla fyra kriterier för att vara aktuell för stipendiet. Jurygruppen gör en sammanvägd bedömning utifrån alla fyra kriterierna.

Ansökan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter
  • Beskrivning hur företaget/personen bidrar till de fyra beskrivna kriterierna nedan.
    • Personer, organisationer och institutioner i hela Sverige, sökande inom Jämtlands län beaktas särskilt.
    • Uppfyller stiftelsens ändamål, vilka är att främja bevarandet av den svenska fjällkon. Verka för ett hållbart och långsiktigt arbete för renrasig avel av både Svensk kullig boskap (SKB) och Svensk Fjällko. Avelsarbetet på kor för mjölk- såväl som köttproduktion, står i centrum.
    • Personligen kan närvara vid den årliga utdelningen av stipendiet på meddelad plats vid Jämtlands läns Hushållningssällskapets årsmöte.
    • Tillsammans med ansökan skriva ett personligt brev om sitt pågående eller tänkta arbete för sitt hållbara och långsiktiga arbete för den svenska Fjällkon.

Ansökan emottages på e-post: hush.z@hushallningssallskapet.se

Vid frågor kontakta Hushållningssällskapet
Julia Pearson
070-525 11 38
julia.pearson@hushallningssallskapet.se