Lars Trollsås stiftelse för fjällkons bevarande

Hushållningssällskapet i Jämtland är stiftelseförvaltare till Lars Trollsås stiftelse för fjällkons bevarande.

Stiftelsens ändamål är att främja bevarandet av den svenska fjällkon. Härvid har stiftelsen att verka för ett hållbart och långsiktigt arbete för renrasig avel av både Svensk kullig boskap (SKB) som Svensk Fjällko. Avelsarbetet på kor för mjölk- såväl som köttproduktion, står i centrum.

Årlig utdelning av stiftelsen, med en prissumma på 50 000 kr sker vid Hushållningssällskapets årsstämma.

En jury bestående av Mats Gärd och Liza Lidvall från förvaltningsutskottet tillsammans med två experter Ninni Nordlund och Carin Andersson ansvarar för bedömningen av ansökan.

Ansökan är stängd för 2023.

Lars Trollsås Stiftelse har fyra kriterier som alla ansökningar bedöms utifrån. En ansökan måste uppfylla alla fyra kriterier för att vara aktuell för stipendiet. Jurygruppen gör en sammanvägd bedömning utifrån alla fyra kriterierna.

Ansökan ska innehålla kontaktuppgifter samt beskrivning hur företaget/personen bidrar till de fyra beskrivna kriterierna nedan.

  • Personer, organisationer och institutioner i hela Sverige, sökande inom Jämtlands län beaktas särskilt.
  • Uppfyller stiftelsens ändamål, vilka är att främja bevarandet av den svenska fjällkon. Verka för ett hållbart och långsiktigt arbete för renrasig avel av både Svensk kullig boskap (SKB) och Svensk Fjällko. Avelsarbetet på kor för mjölk- såväl som köttproduktion, står i centrum.
  • Personligen kan närvara vid den årliga utdelningen av stipendiet på meddelad plats vid Jämtlands läns Hushållningssällskapets årsmöte.
  • Tillsammans med ansökan skriva ett personligt brev om sitt pågående eller tänkta arbete för sitt hållbara och långsiktiga arbete för den svenska Fjällkon.

Ansökan emottages på e-post: julia.pearson@hushallningssallskapet.se
Ansökan från tidigare år ligger kvar.

Tidigare stipendiater
2023
Erik Olsson, Mellangården Klövsjö
Emil Sellsve och William Lönn, Gisselås lantbruk

2022
Simon Sundvall och Marianne Björnsson, Offerdal
Anita Myhr Myhrbodarna, Valsjöbyn

Om Lars Trollsås
Det var Lars farfar Per Olof Olsson, född 1874, som år 1906 anlade Trollsåsens avelscentrum för fjällkor. Trollsåsen blev en förebild och en viktig del i fjällkons bevarande. Lars själv har drivit Trollsåsen tills för några år sedan, då den avyttrades. Med start för över 100 år sedan fortsätter Lars att i farfaderns anda ge status till fjällkons utveckling.
 

Vid frågor kontakta
Julia Pearson
063 – 15 52 06
julia.pearson@hushallningssallskapet.se