Lars Trollsås stiftelse för fjällkons bevarande

Hushållningssällskapet i Jämtland är stiftelseförvaltare till Lars Trollsås stiftelse för fjällkons bevarande.

Stiftelsens ändamål är att främja bevarandet av den svenska fjällkon. Härvid har stiftelsen att verka för ett hållbart och långsiktigt arbete för renrasig avel av både Svensk kullig boskap (SKB) som Svensk Fjällko. Avelsarbetet på kor för mjölk- såväl som köttproduktion, står i centrum.

Årlig utdelning av stiftelsen, med en prissumma på 50 000 kr sker vid Hushållningssällskapets årsstämma i april. Första utdelningen kommer ske 2022.

En jury bestående av Mats Gärd och Liza Lidvall från förvaltningsutskottet tillsammans med två experter Ninni Nordlund och Carin Andersson, kommer ta fram en pristagare som föreslås i förvaltningsutskottet.

Riktlinjer för ansökan är under uppbyggnad.

Vid frågor kontakta Hushållningssällskapets VD
Karin Ahlberg Eliasson
070-392 13 13
karin.eliasson@hushallningssallskapet.se