Vänerlöjrom söker skyddad ursprungsbeteckning

Vänerlöjrom är först ut med ansökan om skyddad ursprungsbeteckning i projektet Gastronomiska Regioner.

Idag, tisdagen den 11 april 2017 lämnas ansökan om skyddad ursprungsbeteckning för Vänerlöjrom in till Livsmedelsverket. Denna ansökan är den första som blivit färdig inom ramen för projektet Gastronomiska regioner.

Varumärket Vänerlöjrom ägs av Vänerlöjrom ek. för. Det är en sammanslutning av 17 fiskare som alla har lång erfarenhet av hantverksmässig framställning av Vänerlöjrom. Föreningen bildades 2014 som en bas för att jobba med kvalitetssäkring och försäljning under ett gemensamt varumärke. Nu tar föreningen nästa steg genom att ansökan om en skyddad ursprungsbeteckning för Vänerlöjrom

– Vi vill få ytterligare en kvalitetsmärkning på vår löjrom, en märkning som också är välkänd i Europa, säger föreningens ordförande Thommy Möller. Han fortsätter: – En skyddad ursprungsbeteckning kan stärka skyddet ytterligare kring vår produkt och skapa ett mervärde för oss fiskare.

Hushållningssällskapet Skaraborg har fått i uppdrag från Jordbruksverket att leda arbetet runt om i Sverige med att arbeta fram ansökningar om skyddade beteckningar. Målsättningen är att 20 ansökningar ska arbetas fram under projektet som pågår till och med 2019. Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet.

– Vi är en grupp om fyra personer, Margareta Frost-Johansson, Sven-Erik Larsson, Odd Nygård säger projektledare Per-Ove Persson, som arbetar nationellt med att få både nyare men också mer väletablerade produkter ursprungsmärkta. – Gärna produkter som betyder mycket ekonomiskt för Sverige”

Kontakt:
Projektledare Per-Ove Persson
per-ove.persson@hushallningssallskapet.se, 0511-248 60.

Läs mer om projektet i vår projektbank.