Småskalig odling

Anlita oss som är oberoende hortorådgivare med gedigen kunskap om småskalig grönsaksodling och företagsutveckling. Vi ser till att utveckla din odlingsverksamhet, oavsett hur stor din odling är och oavsett om den är ekologisk eller konventionell. Vi har även en gedigen kunskap inom intensiv grönsaksodling i fasta plöjningsfria bäddar (market gardening).

Har du problem och behöver råd gällande din grönsaksodling? Vi kan erbjuda rådgivning i frågor kring det mesta som rör din produktion exempelvis:

  • Hur startar man upp – jord och val av odlingsplats
  • Anläggning av nya odlingsbäddar
  • Hantering av ogräs och skadegörare
  • Odlingsplanering och växtföljd
  • Gödsling och kompostering
  • Gröngödsling, mellangrödor och jordförbättring
  • Hur och när man ska bevattna
  • Dränering
  • Ekonomi och LEAN-metoden

Rådgivningen anpassas helt efter dina behov och förutsättningar.

Nystartad odling

Funderar du på att starta upp eller lägga om till yrkesmässig ekologisk grönsaksodling? Vi kan gå igenom dina mark- och odlingsförutsättningar, planering av kulturer, åtgärder före start, växtnäringsstrategi, ogräsbekämpning, arbetsbehov och behov av investeringar.

Tolka ditt jordprov

Vilket jordprov passar din odling? Vi guidar dig rätt och tolkar analysresultatet. Efter det kan du få råd kring hur du kan anpassa gödslingen till odlingen. Vi jobbar både på distans och kommer ut på gårdsbesök vid behov.

Kurser, fältvandringar och demo-odlingar

Ta del av våra utbildningar! De finns både digitalt och på plats. Håll utkik i kalendern och skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

ANMÄLAN TILL NYHETSBREV