Starta bevattningssamfällighet

Bor du i ett område där ni är många som gör uttag från ett och samma vattendrag? För att säkerställa tillgången till vatten även i framtiden kan det vara en idé att gå ihop och starta en bevattningssamfällighet. Då söker ni gemensamt tillstånd för era vattenuttag och för att bygga bevattningsdammar. Det hjälper er både att få en rättvis fördelning av vattnet och minska belastningen på natur och miljö.