Att odla framtidens grödor

Målgrupp: Odlare, blivande odlare, förädlare, pedagoger inom området
eller andra som vill veta mer om dessa intressanta grödor – ur odlingssynpunkt och som framtidens mat.

Quinoa, Sötlupin, linser, Emmer och andra kulturspannmål. Åkerbönor, bovete och olika ärter. I Sverige finns förutsättningar att producera en stor och intressant mångfald av både nya och äldre sorter av baljväxter och spannmål. Men hur fungerar det att odla dem och finns det avsättning?

Innehåll

  • Inledning och presentation av Framtidens grödor. Marie Hansson, hortonom, Hushållningssällskapet Västra 
  • Framtiden grödor – framtidens mat – Cecilia Sassa Corin, matkonsult, Hushållningssällskapet Västra 
  • Framtidens mattallrik. Gunnar Backman från Nordisk Råvara berättar om hur de tror våra måltider kommer förändras.
  • Sötlupin – en digital fältvandring med Stina Movits, Hushållningssällskapet Jönköping 
  • Gråärtor – digital information med odlare Emil Olsson på Slätte gård utanför Töreboda, Stina Månsson och Marie Hanson, Hushållningssällskapet Västra
  • Att odla, sälja och använda linser och kultursorter – Stefan Uddin, växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet Gotland, Curt Niklasson odlare. 
  • Att odla och sälja olika trädgårdbönor, ärter, kikärter, åkerbönor, quinoa – Per Modig, växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet Skåne och odlare på Fargraslätt berättar om odlingsförutsättningar, skörd och försäljning.
  • Bovete en intressant nischprodukt – Wermlands Bovete är först med att odla bovete kommersiellt i Norden. Anders Nilsson berättar varför och hur de startade, hur de idag utvecklat sitt företag och hur de säljer sina produkter. 
  • Avslutning

Åhörarkopior

Att odla framtidens grodor – grönare svensk mat, Marie Hanson

Den nya mattallriken, Nordisk Råvara

Framtidens grödor, Stefan Uddin

Framtidens grödor baljvaxter och quinoa, Per Modig

Framtidens grödor bovete, Per Modig

Framtidens mat, Cecilia Corin