Omställning

Omläggning till ekologisk odling

Vi hjälper dig som har konventionell produktion att planera omläggning till ekologisk produktion. Vi reder ut frågor kring:

  • regler och certifiering
  • ogrässtrategier
  • växtföljder
  • marknad

Vi hjälper dig även med en enklare ekonomisk utvärdering. Du får ett bra underlag för beslut om omläggning och ett stöd när du börjar med ekologisk odling.

I vissa län kan du få rådgivningen från oss helt eller delvis finansierad genom landsbygdsprogrammet. Hör med din rådgivare om hur det fungerar i ditt län.