Ny hemsida samlar in förenklingsförslag!

Antalet lagkrav som berör lantbruksföretag ökade med 120 % under perioden 1996 till 2016. Det totala antalet för en mjölkproducent med växtodling var ca 450 lagkrav. Nu lanseras hemsidan www.enklaregler.se där besökarna har möjlighet att lämna förslag som kan förtydliga och förenkla för Sveriges lantbruksföretag.

– Målet är att samla in 100 förslag som kan förenkla för Sveriges lantbrukare, säger Sara Bergström Nilsson, projektledare på Hushållningssällskapet Halland. Många av reglerna är bra och borgar för ett gott djurskydd, men det behövs tydlighet och rimlighet. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel.

60 av förenklingsförslagen utreds innan de läggs fram för en expertkommitté med personer från olika myndigheter, branschorganisationer och forskare. De förslag som expertkommittén anser är bra kommer sedan att presenteras för respektive myndighet samt politiker för eventuell implementering.

Dialogen och samverkan mellan myndigheter behöver stärkas för att minska dubbelarbete och skapa möjligheter för lantbruksföretagen att fokusera på sin verksamhet. En lantbrukare berättar: ”Jag hade tid med miljö- och hälsa på kommunen för kontroll. När kontrollanten for iväg efter kontrollen ringde Länsstyrelsen och ville komma och kontrollera samma sak!”

– I projektet ”Metodutveckling för regelförenkling” kommer även några EU-baserade lagkrav jämföras hur de tillämpas i närliggande länder. Projektet kommer då undersöka hur ett eventuellt regelförenklingsarbete organiseras och ta lärdom av dessa så att de förslag som samlas in kan implementeras på ett enkelt sätt, säger Sara Bergström Nilsson.

www.enklaregler.se är ett samarbete mellan HIR Skåne, Växa Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges lantbruksuniversitet och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras av Europiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

För mer information, kontakta Sara Bergström Nilsson (projektledare) Hushållningssällskapet Halland på 035-465 09.