Potatis och hortofältdagen

Plats Borgeby
Datum och tid 31 augusti, 09-17
Arrangör HIR Skåne, Lyckeby och Hushållningssällskapet Skåne

Nu samlar vi landets potatis- och frilandsproducenter för en fullspäckad teknikdag i fält!

På mässområdet i Borgeby möter du ett 40-tal utställare inom potatis och horto. Det blir teknikdemonstrationer, fältförsök, sortförsök och mycket, mycket mer. Fältet är uppdelat i två delar, en med horto och en med potatis. Nedan kan du läsa mer om programmet för respektive sida. Vill du hinna se allt råder vi dig att boka in förmiddagen på ena sidan och eftermiddagen på den andra. Under lunchen kan du passa på att mingla med utställarna på plats.

 

Fri entré, ingen förhandsbokning.

 

 

Varmt välkommen! 

 

 

 

 

 

Program horto

09.00 Potatis och hortofältdagen öppnar
09.30 Demovisning grönsaker i reducerad jordbearbetning & täckodling
10.30 Demovisning ogrässtrategier i bär- och grönsaksodling
11.30 Teknikdemonstration precisionssprutor & appliceringsteknik
Lunch
13.00 Demovisning grönsaker i reducerad jordbearbetning & täckodling
14.00 Demovisning ogrässtrategier i bär- och grönsaksodling
15.00 Teknikdemonstration precisionssprutor & appliceringsteknik
17.00 Potatis och hortofältdagen stänger

Program potatis

09.00 Potatis och hortofältdagen öppnar
09.30-11.00 Potatisupptagardemonstration
11.00-11.30 Renslastardemonstration
11.00-12.00 Visning av potatisodlarnas demoodling
11.30-12.00 Lyckeby försöksvisning
Lunch
13:30-15.00 Potatisupptagardemonstration
15.00-15.30 Renslastardemonstration
15.00-16.00 Visning av potatisodlarnas demoodling
15.30-16.00 Lyckeby försöksvisning
17.00 Potatis och hortofältdagen stänger

 

Potatisupptagardemonstration
Se de senaste upptagarmodellerna från Ropa, AVR, Grimme samt DeWulf live i fält.
Demovisning kommer köras för- och eftermiddag med åtta potatisupptagare för direktleverans av stärkelsepotatis till Lyckebys fabrik i Nöbbelöv.

Renslastardemonstration
För första gången i Sverige kommer den självgående renslastaren Ropa Kartoffelmaus visas.
Maskinens mobilitet, rensförmåga och lastningskapacitet kommer demonstreras för direktlastning av lastbilar.

Potatisodlarnas demoodling
Se 46 unika mat- och industripotatissorter samt demoodling med olika betningsprodukter.
Sortföreträdarna och Potatisodlarna kommer att guida er igenom sortfloran.

Lyckeby Försöksvisning
Lyckeby visar årets fältförsök på Borgeby. Tema blir sorter, gödsling och biostimulanter.

 

 

 

Om våra demonstrationer: 

Grönsaker i reducerad jordbearbetning och täckodling

Vi har odlat grönsaker (vitkål, ärter och rödbetor) i ett odlingssystem med övervintrad mellan-
gröda. Tanken är att belysa både för- och nackdelar i att låta marken vara bevuxen med en förgröda och ta en tidig skörd innan huvudgrödan etableras sent på våren.

 •  Markfuktbevarande åtgärder vid sena etableringar
 •  Fånga kvävet i en övervintrande mellangröda
 •  Potential för ökad mullhalt, kolinlagring och jordhälsa
 •  Teknikdemonstration markfuktsensorer
 •  Väntade och oväntade effekter av ogräs och insekter

Ogrässtrategier i bär- och grönsaksodling

Ogräset är alltid en utmaning i all odling. Vi har ett par olika ytor där vi belyser potentialen i olika åtgärder för att störa ogräset eller rent av locka fram det före grödan och lösa problemet strax före huvudgrödan tittar upp.

 •  Alternativ till glyfosat att bekämpa ogräs innan uppkomst
 •  Kupsådd med droppbevattning och olika täckmaterial i raden
 •  Bottengröda i bärodling på plastlist
 •  Plantering och sådd direkt i knäckt råg

Teknikdemonstration precisionssprutor och appliceringsteknik

Förfinad appliceringsteknik och hög precision ger möjlighet att reducera användningen av växtskyddsmedel. Vi vill här demonstrera potentialen i ny teknik inom precisionsodling.

 •  Autonom ogräsrobot Kilter AX-1 precisionssprutar pelargonsyra i morotsodling
 •  Skohaves rad/bäddspruta körs i listodlade bär och grönsaker
 •  Amazone visar sin Ama-Select Row för bandsprutning i radsådda grödor
 •  Ecorobotix visar sin ARA högprecisionsspruta som prickar ogräset i och mellan raderna