Organisation

Vi har nöjet att bjuda in alla medlemmar i Hushållningssällskapet i Örebro län till det årliga årsmötet. Det är här ni, våra värderade medlemmar, får en unik möjlighet att påverka genom att välja de representanter som kommer att ha det ärofyllda ansvaret att styra vår verksamhet framåt. I vår organisation går styrelsen under benämningen förvaltningsutskott, vilket speglar deras viktiga roll i att förvalta och leda vårt gemensamma arbete. Er röst är avgörande för att utse en kompetent förvaltningsutskott som kan representera och leda Hushållningssällskapets visioner och mål.

Förvaltningsutskott

Ordförande
Per Sandberg
070-546 50 03
per@torphalla.se

Vice ordförande
Håkan Dieker
070-644 48 30
hakan@ohnagard.se

Ledamöter
Johan Paulsson
070-633 48 15
ingermandersson@hotmail.com

Stefan Svensson
070-5330972
hagersta@live.se

Hanna Dalme
070-699 88 99
hanna@dalme.se

Fredrik Gehrke
073-020 07 55
fredrik.gehrke@hotmail.se

Anders Lycketeg
070-670 35 96
anders.lycketeg@gmail.com

Magnus Björk
073-526 67 89
bjorken_88@hotmail.com