Vår historia

Konceptet bakom Hushållningssällskapen har sina rötter i Finland och Hushållningssällskapet Örebro bildades den 21 januari 1803. Det var en tid då insikten om fördelarna med gemensamt agerande tog form för att bekämpa den utbredda fattigdomen på landsbygden. Trots tillgången på odlingsjord, räckte skördarna inte ens till att försörja en bondefamilj. Kunskapsbrist, ineffektiva odlingsmetoder, undermåligt utsäde och utarmade jordar var bara några av de många utmaningarna.

Med en vision om förbättring och framsteg valdes landshövdingen Salomon Löfvenskjöld till sällskapets första ordförande. Han fick sällskap av prosten Carl von Rosenstein som sekreterare och Carl Gustaf Broms som skattmästare. Tillsammans lade de grunden för en organisation som skulle komma att spela en central roll i utvecklingen av svenskt lantbruk.